Verwijzers

VERWIJZERS
Bent u huisarts, POH-GZZ, GZ-psycholoog, psychotherapeut, coach, fysiotherapeut, PsychoMotore Therapeut (PMT), maatschappelijk werker of een andere verwijzer in het reguliere of complementaire veld. En zoekt u passende hulpverlening voor uw cliënt? Graag informeer ik u over de mogelijkheden van mijn praktijk.

HEBT U EEN CLIËNT 

           • met een cognitief gerichte therapie (als cognitieve gedragstherapie of schematherapie)
           • bij wie cognitieve therapie of EMDR onvoldoende heeft geholpen of niet geschikt is. 
           • met psychosomatische klachten, stress of burn-outklachten 
           • waarbij er sprake is van overprikkeling en overspoeling van emoties
           • met weinig voeling met het eigen lichaam of een deel van het lichaam
           • met moeite om in contact te komen met emoties, gevoelloosheid, dissociatie
           • bij wie er meer nodig is dan praten alleen
           • met moeite in het (fysieke) contact
           • met een ontregeld stress-systeem door trauma

Dan zou (aanvullend) lichaamsgerichte psychotherapie veel kunnen opleveren voor uw cliënt.

WERKWIJZE
Ik ben gespecialiseerd in lichaamsgerichte psychotherapie. De focus ligt in mijn praktijk niet zozeer op psychopathologie en problemen maar meer op de disfunctionaliteit van overlevingspatronen. Ik richt mij op de kracht en de hulpbronnen van de cliënt om daarmee het vermogen tot zelfregulering en zelfwaardering te vergroten. 

Ik beperk mij niet tot methodieken die ‘evidence based’ zijn. Naast CGT en EMDR maak ik ook gebruik van de inzichten die voortkomen uit diverse lichaamsgerichte therapie-stromingen. Dit zijn onder andere Lichaamsgerichte Psychotherapie, Sensorimotor Psychotherapie (hechting en trauma), Craniotherapie en Somatic Experiencing (SE). SE is een lichaamsgerichte vorm van traumatherapie, ontwikkeld door Peter Levine en wordt in steeds meer landen succesvol toegepast bij trauma. Het stelt cliënten in staat om los te komen van oude disfunctionele coping- en overlevingsstrategieën en om meer plezier uit het leven te halen. 

SAMENWERKING
Ik werk veel samen met hulpverleners in de reguliere GGZ. Dat doe ik als aanvulling op een behandeling of na bijvoorbeeld verwijzing van cliënten die onvoldoende baat hebben bij de gevolgde therapieën tot dan toe.

KWALITEIT
Ik ben geregistreerd als lichaamsgericht therapeut en actief lid van de beroepsorganisatie SBLP. Ik voldoe aan de strenge kwaliteitseisen van deze beroepsorganisatie. 

Tevens ben ik BIG geregistreerd en heb ik meer dan 25 jaar ervaring in de reguliere GGZ als therapeut/behandelaar, SPV en trainer. Door de vele jaren binnen de GGZ ben ik bekend met de grote diversiteit aan hulpvragen (ook multicultureel, met veel oog voor de context). Deze kennis en ervaring hebben uiteraard veel invloed op de manier waarop ik mijn praktijk voer.

Naast mijn praktijk ben ik meerdere jaren werkzaam geweest als POHggz bij 3 huisartsen in een achterstandswijk (gedetacheerd vanuit BGGZ instelling Indigo). Per 1 december 2020 werk ik geheel in eigen praktijk en als ZZP bij Psyned. 

Ik ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen en het aanbod binnen het reguliere veld en daarbuiten.

FINANCIERING
Therapiesessies bij ‘Thuis in je LIJF’ worden meestal voor een deel vergoed door de aanvullende verzekering.  Het andere deel, meestal rond de € 40,- per sessie dient de cliënt zelf te betalen. Het vergoede bedrag verschilt per zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt daarbij niet aangesproken. Indien de cliënt niet aanvullend is verzekerd dan komen de kosten volledig voor rekening van de cliënt.

CONTACT
Voor contact of overleg ben ik bereikbaar via 06 – 197 68 503 of
info@thuisinjelijf.net