Lichaamsgerichte psychotherapie

WAT IS LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE
Het gezegde ‘een gezonde geest huist in een gezond lichaam’ geeft aan dat lichaam en geest elkaar wederzijds beïnvloeden. Je lichaam draagt tevens al je bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee en speelt daardoor een belangrijke rol bij psychische klachten. Klachten zullen dan ook verdwijnen of verminderen als er voor beide aandacht is. Neem het voorbeeld van het stellen van grenzen. Je kunt misschien wel weten waar je grens ligt, maar als je deze niet daadwerkelijk voelt, wordt het erg lastig die grens te stellen.

Het weten komt vanuit je hoofd en het voelen/ervaren gebeurt in je lichaam. Een belangrijk onderdeel van lichaamsgerichte therapie is dan ook contact maken met je lichaam en ervaren wat er in je lichaam gebeurt waardoor de verbinding tussen hoofd, lichaam en emoties wordt versterkt en weer in balans gebracht. Het gevolg is dat je niet alleen spanningen los laat maar ook duidelijker voelt wat je werkelijk wilt, grenzen neer kunt zetten, dichter bij jezelf komt en thuis voelt in eigen lijf!

Als therapeut begeleid ik jou om dat contact te maken met, en  expressie te geven (verbaal en non-verbaal) aan  je gevoel, zodat jij steeds beter zelf in staat bent om je lichaam en geest samen te laten werken.

WELKE WERKWIJZE?
In het eerste gesprek kijken we welke thema’s en verlangens er spelen en zoeken we samen naar een benadering die bij jou past. Tijdens de sessies is er naast het verbale veel aandacht voor het non-verbale, waardoor problemen snel helder worden. Ik werk met alles wat zich aandient in het hier en nu.
Het vraagt nieuwsgierigheid, bereidheid om patronen en overtuigingen te onderzoeken en zo nodig een andere weg te kiezen. Uiteindelijk gaat het er om dat je beter voor jezelf leert zorgen, aandacht hebt voor wat jouw werkelijke gevoelens en gedachten, als ook wat jouw behoeften zijn. Om dit duidelijk te krijgen is jouw lichaam de sleutel.

Met verschillende methoden begeleid ik je op een ervaringsgerichte manier  d.w.z. lichaamsgerichte oefeningen en houdingen, technieken uit de gestalt, ademwerk, bodydrama, meditatie, trauma (SE/P.Levine), sensorimotor psychotherapie (P. Ogden), focussen (Gendlin) als ook uit de cognitieve gedragstherapie en EMDR. Soms kan ik je aanraken met mijn handen op een plek op je lichaam zodat je dat deel beter kunt ervaren en kunt luisteren naar wat het je aan wijsheid wil zeggen.

BEHANDELOVEREENKOMST
Na het intakegesprek stellen we een behandelovereenkomst op.